Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 

Firma Green sport s.r.o. prohlašuje, že veškeré informace o zákaznících považuje za přísně důvěrné a v tomto smyslu s nimi i nakládá. Dále se zavazuje, že získaná data v žádném případě neposkytne třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nezbytně nutný pro bezproblémové doručení zboží.